Jana Machatová

 • 1972
 • narodená v Hnúšti
 • 1986-1990
 • štúdium na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici, odbor zlatníctvo-strieborníctvo
 • 1991-1997
 • štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ateliér kov-šperk u doc. A. Cepku a doc. K. Weisslechnera
 • 1995-1996
 • študijný pobyt na Muthesius-Hochschule, Fachhochschule für Kunst und Gestaltung, Kiel (D), ateliér keramiky, prof. K. Abraham
 • od roku 1997
 • v slobodnom povolaní

Samostatné výstavy

 • 1999
 • Jana Machatová – Peter Machata, šperky a kresby, Galéria Kopa, Košice
 • 2000
 • Machatová – Machata, šperky, Galéria V&V, Viedeň
 • 2004
 • Ag 0,6 mm, šperky Jana Machatová, Peter Machata, Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava
 • 2006
 • Bilder aus dem Familienalbum, šperky Jana Machatová, Gal.V&V, Viedeň
 • 2009
 • Sentimental Value, výstava šperkov, Galéria V&V, Viedeň
 • 2010
 • Sentimental Value, výstava šperkov, galerie Apex, Hopfgarten, (AT)
 • 2012
 • Love is Love, výstava autorského šperku,Galeria Eggplant, Bratislava
 • 2013
 • Ready to wear, s Petrom Machatom, výstava autorského šperku, Oravská Galéria, Dolný Kubín
 • 2013
 • Love over gold, výstava autorského šperku, Galerie V&V, Wien (AT)
 • 2014
 • Jana Machatová-Peter Machata výstava autorského šperku, K.Gallery, Bratislava
 • 2016
 • V očakávaní zázraku s Petrom Machatom výstava autorského šperku, Galéria Čin Čin, Bratislava
 • 2016
 • Súkromné expedície s Petrom Machatom výstava autorského šperku, Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky
 • 2017
 • Súkromné expedície s Petrom Machatom výstava autorského šperku, Galéria Rona, Lednické Rovne

Spoločné výstavy

 • 1992
 • Kremnica, Kremnica 92, výstava šperkov

  Bratislava, Sympóziá, výstava šperkov, keramiky, textilu

  Bratislava, AURA, výstava šperkov a malých objektov
 • 1993

 • Bratislava, Šperk na cestách, medzinárodná výstava šperkov

  Kremnica, Praha, Zóna bez hraníc, výstava šperkov
 • 1994

 • Prievidza, Premeny šperku

  Budapešť (H), výstava šperkov

  Bratislava, Až kam..., módna prehliadka

  Brémy (D), New Castle (GB), Korelácie, výstava slovenského užitého umenia

  Kremnica, Kremnica 94, výstava šperkov
 • 1995

 • Bratislava, Priestory duše, medzinárodná výstava šperku
 • 1996

 • Mníchov (D), Schmuck 96, medzinárodná výstava šperkov
 • 1997

 • Mníchov (D) Talente97, medzinárodná výstava
 • 1998

 • Londýn (GB), Tri generácie - Slovenský šperk, výstava šperkov
 • 1999

 • Mníchov (D), Schmuck 99, medzinárodná prehliadka súčasného šperku

  Bratislava, ŠMÉ, výstava ateliéru S+M+L+XL Kov a šperk VŠVU

  Trenčín, Módne impulzy 99, módna pehliadka mladých autorov, šperky vytvorené ku kolekcii A. Vonkomerovej

  Brno, Módní tvorba, medzinárodný veľtrh módy STYL a KABO, súťažné módne prehliadky, šperky vytvorené ku kolekcii A. Vonkomerovej
 • 2000

 • Mníchov (D),Schmuck 2000, medzinárodná prehliadka súčasného šperku

  Antverpy (B), The Ego Adorned, 20 storočí umelekého šperku

  Bratislava, Forma 2000, Dom umenia, výstava slovenského užitého umenia

  Bratislava, AURA X., výstava šperkárskeho združenia AURA

  Dunajská Streda, Nová generácia
 • 2001

 • Londýn (GB), Gent (B),Jewellery-New Generation

  Poprad, Mládenková, Néhmetová, Machatová-Šperk
 • 2002

 • Erfurt (D), Experiment Schmuck
 • 2003

 • Pforzheim (D), Schmuckmuseum, „Experiment Schmuck“

  Viedeň, Galerie V&V, „Symposium Erfurt“
 • 2003

 • Valuable Links – Jewels from the OSCE countries, Centre Céramique, Maastricht (NL)
 • 2004

 • Valuable Links – Jewels from the OSCE countries, National Gallery for Foreign Art, Sofia

  Valuable Links – Jewels from the OSCE countries, Museum fur Volkskunde, Sien

  Grenzöffnung – medzinárodná výstava šperkov, Galéria iBO, Klagenfurt (D)
 • 2005

 • Talenty 1993-2003, Bratislava, Praha
 • 2008

 • Ravary, výstava účastníkov sympózia, Galerie Marzee, Nijmegen (H)

  Golden Folder, společná výstava študentov, absolventov a pedagógov Ateliéru S+M+L-XL (VŠVU), Galéria Médium, Bratislava
 • 2009
 • V. Stretnutie umelcov Záhoria, Záhorská galéria, Senica

  Schmuck Wander, medzinárodný projekt autorského šperku, Galéria Médium, Bratislava
 • 2010
 • Segment-polstoročie slovenského šperku, galéria Médium, Bratislava
 • 2011
 • Fremde Federn, medzinárodná výstava šperkov inšpirovaných textom Clemensa J.Setza, Kunst. wirt. schaft., Graz (At), 2012 V&V,Viedeň,Mníchov (D)

  Sexy - 20. medzinárodná súťaž autorského šperku, Legnica (PL)

 • 2012
 • Schmuck 2012, medzinárodná prehliadka súčasného šperku, IHM, Mnichov(D), MUVIM Valencia (ES)

  10 Jahre kunst.wirt.schaft, Graz, medzinárodná výstava autorského šperku (AT)

  Burbulas, Bubble, Bublina, Burbulis, výstava sochy a šperku, Arka Gallery Vilnius, Litva

  Tekutý čas 20 rokov Ateliéru kov a šperk VŠVU, SNG, Bratislava, 2013, Galéria Ľ.Fullu, Ružomberok, 2014, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha (CZ)

  Who cares výstava šperku,ÚĽUV Design Studio, Bratislava

  Jewel Book výstava šperku pri príležitosti vydania knihy Jewelbook International Annual of Contemporary Jewel Art 12/13, galeria WCC-BF, Mons, (B)

 • 2014
 • Jeden slovenský príbeh, Kulturpark, Košice

  V modro-bielom lese, výstava inšpirovaná technikou modrotlače BIBIANA medzinárodný dom umenia pre deti, Bratislava

  Medzinárodné sympóziá umeleckého šperku, Kremnica 1990-2014, retrospektívna výstava autorského šperku, NBS – Múzeum mincí a medailí, Kremnica
 • 2015
 • Kruhy na vode, výstava 8.ročníka súťaže remeselného dizajnu, Satelit, Galéria SCD, Bratislava

  Omnia Vanitas, medzinárodná výstava WCC-BF, Galerie du WCC- BF, Mons (B)

  21.Medzinárodné sympózium uměleckého šperku Kremnica 2015, Imperia Design, Bratislava
 • 2016
 • Schmuck 2016, prehliadka súčasného autorského šperku, Mníchov (D)

  4x4, výstava autorského šperku, štyria autori zo štyroch krajín, Galéria X, Bratislava

  Kremnica 1990-2016, výstava autorského šperku, Galéria Umelka, Bratislava

  Lovci zoznamov, výstava autorského šperku, Galéria Médium, Bratislava

  Zbierka zo sympózií 1-8SEM, výstava prác zo sympózií SEM, Galéria Umelka, Bratislava


 • 2017
 • Zóna bez hraníc, výstava česko-slovenského autorského šperku, Galérie N, Jablonec Nad Nisou

  Konstellationen, Konštelácie, Constellation, 25 rokov ATELIÉRU S+M+L+XL-KOV A ŠPERK na VŠVU, Die Neue Sammlung, Mníchov (D)


 • 2018
 • Zóna bez hraníc, výstava česko-slovenského autorského šperku, Galérie SmetanaQ, Praha (CZ)

  Zóna bez hraníc, výstava česko-slovenského autorského šperku, Muzeum Miedzi w Legnicy, Legnica (PL)

  Posedlost šperkem, výstava autorského šperku při príležitosti 25. medzinárodného sympozia súčastného šperku,Muzeum Českého ráje, Turnov (CZ)

Účasť na sympóziách

 • 1992
 • III. Medzinárodné sympózium šperku Kremnica

 • 1993
 • II. Letná dielňa šperku, Kremnica

 • 1994

 • III. Letná dielňa šperku, Kremnica

  Sympózium šperku, workshop, Braunwald (CH)
 • 1995

 • Ars Ornata Europeana Bratislava 95

  Sochárske sympózium dreva, Komjatice

  Sympozium šperku a workshop, Braunwald (CH)
 • 1996

 • Sochárske symózium dreva, Komjatice
 • 1998

 • Medzinárodé výtvarné sympózium Osrblie, Osrblie

  I. Medzinárodné sympózium šperku Umenie v kúpeľoch, Štrbské Pleso

 • 1999

 • II. Medzinárodné sympozium šperku Umenie v kúpeľoch, Štrbské pleso

 • 2002

 • X. Erfurter Schmucksymposium, Erfurt (D)

 • 2004

 • Šperkárske sympozium Smržovka, (CZ)

 • 2009

 • Workshop Ravary (B), medzinárodný workshop

 • 2008
 • Workshop Ravary (B), medzinárodný workshop

 • 2013
 • 5SEM, medzinárodné sympózium hommage a Erna Masarovičová, Bratislava

 • 2015
 • 21. Medzinárodné sympózium umeleckého šperku Kremnica 2015, Kremnica

 • 2018
 • 25. Mezinárodní šperkařské symposium v Turnově (CZ)

Zastúpenie v zbierkach

 • Zastúpenie v zbierkach SNG Bratislava
 • Gallery of art, Legnica (PL)
 • Muzeum Českého ráje, Turnov