Leonid Iljitsch+Gustav / Leonid Iľjič + Gustáv, 2014

Leonid Iljitsch+ Erich / Leonid Iľjič + Erich, 2014

Vladimir Vladimirovitsch / Vladimír Vladimirovič, 2014

Pionieren / Pionieri, 2014

1945-1989, borderline / 1945-1989, hranica, 2014

Where are you from?, 2014

It’s us / To sme my, 2013

Honour and praise… / Česť a sláva..., 2013

Born under the red star / Pod červenou hviezdou zrodení, 2012