Zvárač / Welder, 2016

Sídlisko / Apartment blocks, 2016

Home sweet home, 2016

Bez názvu / Untitled, 2015

SpartakiádaII./SpartakiadeII., 2016

Spartakiáda / Spartakiade, 2015

Pionieri / Pioneers, 2016

SpartakiádaIII./SpartakiadeIII.2016

Doma / At Home, 2016

Pohľadnica / Postcard, 2018